رئیس‌جمهور: دولت در تلاش است سفره مردم متأثر از نوسان دلار نباشد


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور با بیان اینکه در این سال‌ها سفره مردم «دلاریزه» شده است، تأکید کرد: آنچه باعث رنج مردم می‌شود، ما را هم می‌رنجاند و برنامه دولت برقراری ثبات در سفره مردم است به‌طوری که با نوسان دلار دچار تغییر نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015839/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری