دیوان محاسبات: نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی وصول شد

تعداد ۹۳ دستگاه اجرایی قانون ممنوعیت عضویت هم‌زمان مقامات و معاون آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها را رعایت نکرده‌اند و اطلاعات اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیار ۳۷۹ دستگاه اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) در موعد مقرر قانونی ثبت و یا تکمیل نشده است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84935337/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند میزان کسری بودجه در ۶ماهه نخست سال جاری کاهشی بوده است.

تعداد ۱۹۲۸ دستگاه اجرایی (۴۰ درصد) اطلاعات کارکنان خود را در مهلت مقرر سامانه پاکنا ثبت نکرده‌اند. همچنین تعداد ۱۹۱۶ دستگاه اجرایی (۴۰ درصد) لیست حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور در موعد قانونی ثبت نکرده‌اند.

تخصیص اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تاریخ پیش‌بینی خاتمه در پایان سال ۱۴۰۱ به منظور بهره‌برداری به‌موقع این طرح‌ها، کامل و بهینه نبوده است.

به گزارش ایرنا، گزارش تفصیلی برشی از تفریغ بودجه ۶ماهه اول سال ۱۴۰۱ منتهی به پایان شهریور ماه تهیه و منتشر شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فعالیت‌هایی از جمله «درمان ناباروری» و «تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور» هیچ‌گونه اعتباری دریافت نکرده که این موضوع موجب عدم تحقق اهداف قانون‌گذار تا مقطع کنونی شده است. در خصوص پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز اقداماتی به‌صورت ناقص و پراکنده توسط وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر صورت گرفته است. طبق ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و درمان مکلف بود ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم (پایان سال ۱۳۹۷) نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید، اما هدف قانون‌گذار تا مقطع کنونی به صورت کامل محقق نشده است.

همچنین، افزایش ۴۴۶ درصدی میزان وصولی ریالی حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری فعلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصولی نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بیش از ۸۹ درصدی سایر درآمدها نسبت به مصوب ۶ماهه، کاهش ۶۴ درصدی تعداد دستگاه‌های حساب نداده، افزایش ۱۲ درصدی میزان ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه پاکنا در مقایسه با مدت چهارماهه قبلی از مهم‌ترین یافته‌های دیوان محاسبات است.

در ۴۹ مورد ردیف درآمدی، وصولی صورت نگرفته که ازجمله دلایل کسری بودجه محسوب می‌شود و تعداد ۵۹ ردیف درآمدی، دارای وصولی کمتر از ۵۰ درصدی نسبت به پیش‌بینی بوده و ۱۸ مورد ردیف درآمدی جدید نیز وصولی نداشته است.

گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در 6 ماهه نخست، نشان می‌دهد که از بین تعداد ۶۹ حکم که متضمن تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی، شیوه‌نامه پرداخت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ بودند، برای ۵۵ درصد (۳۸ حکم) اقدام لازم صورت پذیرفته، و در خصوص ۴۵ درصد (۳۱ حکم) احکام قانون بودجه نقض شده است.

این گزارش حاکی است که تا زمان مذکور، ۱۳ درصد از احکام به صورت کامل اجرایی شده است. در ۲۱ درصد عدم اجرای و در ۶۶ درصد اجرای بخشی از احکام بودجه را شاهد هستیم.

تعداد ۳۴۳ شرکت اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به‌روزرسانی نکرده‌اند. همچنین ۲۲ شرکت آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) وارد نکرده‌اند.

از میان ۱۱۷ طرح مذکور با پیش‌بینی تاریخ اتمام در پایان سال ۱۴۰۱، صرفاً به ۴۵ طرح تخصیص اعتبار ۰.۰۳ درصدی تا ۱۲۱.۸۵ درصدی صورت گرفته و برای مابقی طرح‌ها به تعداد ۷۲ مورد هیچ‌گونه تخصیص اعتباری انجام نشده است. لازم به ذکر است تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار به این طرح‌ها موجب بهره‌برداری به موقع آنها و افزایش اثربخشی لازم خواهد شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری