دکتر داوودی پدر اقتصاد اسلامی بود


تهران – ایرنا – مرحوم داوودی همواره از عدالت اقتصادی و پیشرفت دفاع می‌کردند و خط قرمزشان سفره مردم و معیشت مردم بود و خیلی تلاش کردند طرح‌های عملیاتی روی میز قرار گیرد و منشأ اثر شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449862/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری