دو روش برای واگذای سهام سرخابی‌ها/ استقلال و پرسپولیس به بورس نزدیک شدند


تهران – ایرنا – میزان و نحوه واگذاری بخشی از سهام دولت در شرکت‌های «فرهنگی ورزشی استقلال» و «فرهنگی ورزشی پرسپولیس» از طریق بازار که در جلسه اخیر هیات واگذاری مصوب شده بود، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011710/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری