دومین اقتصاد بزرگ جهان سر به زیر ماند

رئیس بانک مرکزی چین گفت که مطمئن است چین در سال ۲۰۲۴ و پس از آن، رشد سالم و پایدار خواهد داشت اما خواستار اصلاحات ساختاری برای کاهش اتکا به زیرساخت‌ها و دارایی برای رشد شد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان امسال نتوانسته است بهبودی قوی پس از کووید را ایجاد کند زیرا بحران عمیق در بازار املاک، خطرات بدهی دولت محلی، رشد کند جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی شتاب را کاهش داده است. انبوهی از اقدامات حمایتی از سیاست‌ها تنها تأثیری ناچیز داشته و فشار را بر مقامات برای اعمال محرک‌های بیشتر افزایش داده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که انتظار می‌رود شاخص رسمی مدیران خرید در نوامبر از افت غیرمنتظره ماه گذشته  و از ۴۹.۵ به ۴۹.۷ در ماه نوامبر بهبود یافته باشد، پیش‌بینی ۳۱ اقتصاددان در نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که این شاخص کمتر از سطح ۵۰ واحدی است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090806098/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

نظرسنجی رویترز نشان داد که فعالیت تولیدی چین در ماه نوامبر برای دومین ماه متوالی کاهش یافته است.

طبق گزارش رویترز، مشاوران سیاست می‌گویند اگر دولت بخواهد رشد اقتصادی سالانه حدود ۵ درصد را در سال آینده حفظ کند که با هدف امسال مطابقت دارد، باید محرک‌های بیشتری را اجرا کند.

به نظر می‌رسد اقتصاددانان موافق هستند که با وجود برخی نشانه‌ها، اقتصاد همچنان تا حد زیادی برای کشش تلاش می‌کند، به طوری که همه پاسخ‌دهندگان خوانش‌هایی را بین ۴۹ و ۵۰.۲ برمی‌گردانند و اکثریت قریب به اتفاق انقباض کوچکی بین ۴۹.۶ و ۴۹.۸ را پیش‌بینی می‌کنند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری