دولت و بازار هیجانی ارز؛ تمرکز بر ریشه‌ها به جای مدیریت هیجانی


تهران- ایرنا- در شرایطی که هیجانات بازار ارز باعث شیوع تحلیل‌ها، پیش‌بینی‌ها و انتقادهای بی‌اساس و هیجانی شده، با این حال دولت مصمم است هزینه سیاسی اصلاح شیوه مدیریت ارزی را بپردازد، اما روش‌های شکست خورده قبلی نظیر ارزپاشی و تعیین قیمت دستوری را تکرار نکرده و به مقابله با ریشه‌های مسئله تمرکز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971573/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری