دولت شرایط را برای حضور تشکل‌های مردمی در اقتصاد فراهم کند


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید زمینه را برای حضور تشکل‌های مردمی در اقتصاد فراهم کند گفت: نظام تعاونی موجود در کشور نیاز به بازنگری دارد و نیاز است که بازتعریف شود تا مردم امکان حضور و سرمایه‌گذاری در بخش‌های که دولت از آنها خارج می‌شود را داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063754/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری