دولت سیزدهم ۱۵ هزار و ۹۰۱ شغل در خراسان جنوبی ایجاد کرد


بیرجند – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون هشت هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری استان سرمایه‌گذاری شده که ایجاد و تثبیت اشتغال برای ۱۵ هزار و ۹۰۱ نفر را در پی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020214/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B0%DB%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری