دولت سیزدهم کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه شد


تهران- ایرنا- صندوق بین المللی پول اعلام کرد دولت ایران در سال گذشته کم خرج ترین دولت در میان ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط بوده است .

منبع: https://www.irna.ir/news/85465485/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری