دولت سیزدهم میراث‌دار چک‌های بلامحل دولت‌های پیشین بود


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به دست گرفت که میراث‌دار چک‌های بلامحل دولت‌های پیشین بود؛ تشریح وضعیت اقتصادی کشور در ابتدای استقرار دولت سیزدهم نه با هدف رقابت‌های سیاسی بین دولت مردمی و دولت محترم پیشین بلکه با هدف روشن شدن عمق مساله و هموار شدن مسیر پیشرفت انجام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213211/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری