دولت سیزدهم رکورددار رشد تخصیص بودجه عمرانی در دو دهه اخیر


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم آمارهای بی‌نظیری در بخش عمرانی بودجه به نام خود ثبت کرده که رشد ۷۶ درصد تخصیص بودجه عمرانی یکی از آنهاست به طوری که دولت با مدیریت صحیح منابع و مصارف، بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی در دو دهه اخیر را ثبت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069040/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری