دولت سیزدهم، کشور را با بدهی سنگین تحویل گرفت/ سیاست موفق وزارت اقتصاد در کاهش رشد نقدینگی


تهران- ایرنا- دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی و بدهی سنگین و شرایط سختی که در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم وجود داشت، گفت: یکی از سیاست‌های موفق دولت و وزارت اقتصاد که بسیار قابل توجه هم بوده، کنترل سرعت رشد نقدینگی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000542/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری