دولت سال گذشته یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نداشت/ خاموش شدن موتورهای تورم


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم سال گذشته یک ریال استقراض از بانک مرکزی نداشت، گفت: اثر سیاست‌های بانک مرکزی برای خاموش کردن موتور تورم و روشن شدن رشد اقتصادی کم‌کم نمایان می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208580/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری