دولت سال آینده می‌تواند از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند؟


تهران- ایرنا- در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده چنانچه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی کمتر از ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان باشد، دولت می‌تواند از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995797/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری