دولت زیر بار کسری‌های مستقیم و غیرمستقیم نرود

به گفته رفیعی، تمام حرف‌های جانبی هم که زده می‌شود مانند مولدسازی دارایی‌های دولتی طبق آنچه که در قانون می‌آید عملی نیست و تنها فرصت برای کسری بودجه پیش می‌آید که دیده نمی‌شود و نهایتاً این اتفاق می‌افتد. این اراده جدی مجلس و دولت را می‌طلبد.

 وی افزود: منابع درآمدی ما نامعین نیست که کسی بتواند یک درآمدی را پیدا کند که تاکنون کسی متوجه آن نبوده باشد. اکنون مدیریت کاهش هزینه‌ها راهبردی است که دولت و مجلس باید دراین‌ارتباط دست‌به‌دست هم دهند. این حد از روند افزایش هزینه‌های اداره جامعه نه در این شرایط که در شرایط مطلوب هم ممکن نیست.

وی افزود: این نیازمند شجاعتی از سوی دولت و مجلس است که جلوی افزایش هزینه‌ها را بگیرند و به سمت تأمین هزینه‌ها غیر از افزایش نقدینگی بروند. این هم که مالیات‌ها باید بهینه‌سازی شود درست است؛ اما در مجموع کاهش هزینه‌های دولت باید اولویت نخست باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940753/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF

 وی تأکید کرد: وظیفه مجلس و دولت است که جلوی این افزایش نقدینگی گرفته شود. دولت نباید کسری بودجه را بپذیرد که نهایتاً به وسیله افزایش نقدینگی جبران شود که منجر به تورم شود و از سوی دیگر باید هزینه‌ها را کاهش دهد.

 این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مهم این است که هزینه‌های دولت رو به افزایش است و باید جلوی این گرفته شود. افزایش هزینه‌ها و نقدینگی هر دو نابجاست.

«عطاالله رفیعی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی بود؛ اما موجب افزایش غیرقابل‌تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است، اظهار داشت: اگر جایی مجلس می‌خواهد افزایش هزینه‌های دولت را انجام دهد باید منابع درآمدی آن را ببیند.

 رفیعی گفت: مساله روشن این است که باید روی مساله مدیریت هزینه‌ها تمرکز کرد و جلوی افزایش هزینه‌ها را گرفت و گام اصلی این است که کسری بودجه‌ای که می‌خواهند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی و یا این که از منابع دیگر که فکر می‌کنند دارند که در واقع وجود ندارد تأمین کنند پیش نیاید که این مساله موجب افزایش نقدینگی می‌شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری