دولت روحانی، نماد کاهش تورم با ایجاد رکود و بیکاری


تهران – ایرنا – با مروری بر ارقام تورم و رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر مشخص می‌شود که در دولت یازدهم، با ایجاد رکود سنگین در اقتصاد کشور، تورم کمی مهار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073854/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری