دولت به دنبال تحقق عدالت مالیاتی است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سعی کرده با اقدامات اجرایی به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کند و در این راستا با مسدود کردن راه فرار مالیاتی بدون فشار بر فعالان اقتصادی قانون‌مدار درآمد و عدالت را در این بخش افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005284/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری