دولت به دنبال ارتقای قدرت خرید مردم است

دولت به دنبال ارتقای قدرت خرید مردم است

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042616902/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سخنگوی دولت همچنین به روند مذاکرات با طرف اروپایی اشاره کرد و متذکر شد: مذاکرات با هدف خنثی سازی تحریم ها و استیفای حقوق حقه ملت ایران ادامه پیدا خواهد کرد.

علی بهادری جهرمی در حاشیه سفر به استان گیلان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اصلی ترین  اقدامات برای ارتقای وضعیت معیشت باید به صورت زیرساختی و ریشه ای باشد، اظهار کرد: باید ریشه های تورم را که موجب شده معیشت مردم در تنگنا قرار بگیرد، شناسایی و اصلاح کنیم.

وی با اشاره به تلاش دولت سیزدهم برای شناسایی ریشه های تورم، افزود: دولت سال گذشته موفق شد بخشی از مشکلات کسری بودجه را رفع کند که باید استمرار داشته باشد.

وی هم‌چنین به مزیت های تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه اولا برای نظارت موثر بر بازار خیلی کارآمد خواهد بود و ثانیا از افزایش قیمت های غیر منطقی که به صورت خودسرانه و همراه با تخلف در بازار رخ می دهد، جلوگیری می کند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت، با بیان اینکه امسال دولت سراغ بانک ها رفته است، تصریح کرد: در مرحله دوم شناسایی ریشه های اصلی تورم، ناترازی های نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته، زیرا تورم به واسطه خلق پول نظام بانکی اتفاق می افتد.

بهادری جهرمی یکی از هدفگذاری های دولت در سال جاری را موازنه تولید و بازار دانست و بیان کرد: با افزایش تولید رشد اقتصادی محقق می‌شود و قدرت خرید سرانه ارتقا پیدا می‌کند؛ در واقع با مهار تورم و رشد تولید می‌خواهیم قدرت خرید مردم را که در دهه اخیر کاهش یافته، بازگردانیم.

ایسنا/گیلان سخنگوی دولت، یکی از هدفگذاری های دولت در سال جاری را موازنه تولید و بازار دانست و بیان کرد: با مهار تورم و رشد تولید می خواهیم قدرت خرید مردم را که در دهه اخیر کاهش یافته، بازگردانیم.

دولت به دنبال ارتقای قدرت خرید مردم است