دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ نان ندارد/ نگاه قلک به بورس نداریم


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ نان اعلام کرد: قیمت‌گذاری نان ملی نیست و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ نان ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220960/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری