دولت برای گسترش کسب‌وکارها دنبال توسعه نهاد ضمانت است


تهران-ایرنا- معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، توسعه نهادهای ضمانت را از اقدامات بنیادین دولت در حوزه گسترش کسب‌و کارها دانست و گفت: توسعه نهاد ضمانت زمینه تضمین ایده‌ها را فراهم می‌کند تا صاحبان ایده از این مسیر اعتبار بانکی و بورسی مورد نیازشان را تأمین کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116102/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری