دولت با وجود موانع زیاد تورم را در محدوده ۱۴۰۰ نگه داشت


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت برنامه‌های مهار تورم را از ابتدای شروع به کار خود دنبال کرد و با وجود جهش قیمت‌های جهانی غذا، تاثیرات اقتصادی جنگ اوکراین، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اغتشاشات و جنگ ارزی، تورم ۱۴۰۱ را در حوالی همان عدد تورم ۱۴۰۰ نگه داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116718/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری