دولت با افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان به شرط تامین منابع موافقت کرده است


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه مصوبات این کمیسیون با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است، اعلام کرد: با افزایش ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85360103/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری