دولت باید مانع سفته‌بازی در بازارها شود 


تهران- ایرنا- یک استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت باید مانعی برای سفته بازی در بازارهای مختلف ایجاد کند، گفت: مردم نمی‌توانند با درآمد مشروع شغل خود گذران زندگی کنند، به همین دلیل از بانک‌ها تسهیلات می گیرند تا آن را به دلار و سکه تبدیل کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85320245/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری