دولت از مالیات بر خانه‌های خالی کوتاه نیامده است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: اقداماتی مانند صدور برگ مطالبه‌های مالیات، فعال‌سازی سامانه سوت‌زنی، برگزاری نشست‌های نخبگانی نظام مالیاتی برای بررسی چالش‏‌های اجرای قانون مالیات و راهکار‏های رفع آن و مهلت چند ماهه به مالکان خانه‌های خالی نشانه عزم دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‏‌های خالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097345/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری