دولت از تقویت دانشگاه‌ها حمایت می‌کند/استقبال از پیشنهادات برای حل مسائل کشور


تهران- ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه این سازمان از پیشنهادات دانشگاه‌ها برای حل مسائل استقبال می‌کند، گفت: رئیس جمهور بر تقویت دانشگاه‌ها تاکید دارد و دولت از توانمندسازی دانشگاه حمایت می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401763/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری