دولت از امروز آرایش جدیدی در حوزه ارزی به خود می‌گیرد


تهران- ایرنا- سخنگو و دبیر هیأت دولت تصریح کرد که دولت از امروز – سه شنبه – آرایش جدیدی در حوزه ارزی به خود می‌گیرد که این آرایش با بهره‌گیری از تجارب گذشته و دستاوردهای ضد تحریمی طراحی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036594/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری