دولت‌های قبل اعتقادی به واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی نداشتند


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت‌های قبل اعتقادی به واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی نداشتند، گفت: حضرت آقا در شعار امسال به این مهم تاکید کردند که باید به سراغ رشد تولید با میدان دادن به بخش خصوصی بروید، سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز باید رعایت شود و دولت نیز تصدی گری نکند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072301/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری