دوران پدرخواندگی تمام شده است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد در واکنش به روزنامه سازندگی نوشت: ارگان حساب سازندگی در گزارشی سراسر خیال‌پردازی، وزیر اقتصاد را پدرخوانده جوان دولت سیزدهم معرفی کرده در حالی که دوران پدرخواندگی سپری شده و برای آگاهی از تعاملات میان دولتمردان دولت سیزدهم نیازی به بازگشت به گفتمان «پدرخواندگی» نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086791/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری