دلیل ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی چه بود؟


تهران- ایرنا- مایکل بار (Michael Barr)، معاون نظارت بر فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، روز سه‌شنبه در برابر کمیته بانکی سنا توضیح داد که مشتریان بانک سیلیکون‌ولی سعی کردند در ۲ روز همه سپرده‌های بانک را برداشت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069524/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری