دلار دیگر ارز غالب جهان نخواهد بود


تهران- ایرنا- یک اقتصاددان ارشد هشدار داد که با افزایش تجارت به یوان چین، دلار آمریکا دیگر ارز غالب جهان نخواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167859/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF