دلار جایگاه خود را از دست می‌دهد/ بحران بدهی در کمین اقتصاد آمریکا


تهران- ایرنا- پل رایان (Paul Ryan)، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که موقعیت دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی در خطر است؛ زیرا دولت این کشور با انبوهی از بدهی روبه‌رو است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157680/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7