دلارزدایی و جهانی‌شدن یوان


تهران- ایرنا- با افزایش استفاده از یوان (واحد پول رسمی چین) برای پرداخت‌های بین‌المللی، بحث‌ها در خصوص دلارزدایی و جهانی‌ شدن یوان شدت گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098530/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری