«دلارزدایی» ملموس‌تر از همیشه به نظر می‌رسد


تهران- ایرنا- جِرِمی آلر (Jeremy Allaire)، مدیر عامل شرکت ارز دیجیتال سِرکِل (Circle)، معتقد است در بحبوحه نگرانی‌های اقتصادی کنونی در آمریکا، موضوع «دلارزدایی» ملموس‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117273/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری