دشمنان با روایت‌های نادرست و هراس‌افکنی درپی فرار سرمایه و ناامنی اقتصادی هستند


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور، ثبات و آرامش را لازمه توسعه و پیشرفت کشور دانست و تاکید کرد: دشمنان خارجی با تولید روایت‌های نادرست و هراس افکنی به دنبال فرار سرمایه و ایجاد ناامنی اقتصادی در کشور هستند تا بتوانند مانع حرکت جمهوری اسلامی به سمت اهداف متعالی خود شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005350/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری