دست پر دولت در مواجهه با تورم/ آغاز جنگ ارزی علیه مردم با ایجاد هراس از مهرماه


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد با دو رویکرد هم‌زمان پیشبرد طرح‌های تحولی در اقتصاد و کنترل موتورهای تورم‌زا، برنامه‌های خود را به پیش برد، اما در این میان اخلال در انجام این برنامه‌ها، اغتشاشات در کشور و ناآرامی‌هایی که به حوزه ارز سرریز شده بود را نباید نادیده گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054251/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری