دستیار مردمی‌سازی سازمان مالیاتی منصوب شد


تهران-ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در حکمی «دستیار مردمی‌سازی» را منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448158/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری