دستگاه‌ها نمی‌توانند نیروی جدید استخدام کنند


تهران- ایرنا- در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای استخدام نیروی انسانی متوقف شده و مجوز استخدام با امضای روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995657/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری