دستگاه‌ها مشکلات درگاه‌های صدور مجوز را به سرعت برطرف کنند


تهران- ایرنا- رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار گفت: همچنان اشکالات فنی در درگاه‌های برخی دستگاه‌ها وجود دارد و باید به سرعت برطرف شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124673/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری