دستگاه‌های اجرایی یکپارچه از سیاست ارزی بانک مرکزی حمایت کنند


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با اشاره به آغاز به‌کار مرکز مبادلات ارز و طلا، از همه دستگاه‌های اجرایی خواست از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و طلا، در راستای اعمال حکمرانی موثر دولت بر این بازار به شکل یکپارچه حمایت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037690/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری