دستگاه‌های اجرایی به سامانه مودیان متصل شوند


تهران – ایرنا – رییس کل سازمان امور مالیاتی بر ضرورت افزایش همکاری دستگاه‌های حاکمیتی به‌ویژه وزارت صمت برای مشارکت دهی جهت اتصال سامانه‏‌های شرکت‌‎ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود به سامانه مودیان تاکیدکرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991529/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری