دستکاری آمار تجارت خارجی کذب محض است


تهران- ایرنا- تکرار ادعای نادرست چند ماه گذشته درباره ارزان‌فروشی بنزین و اتهام ارائه آمارهای غلط درباره تجارت خارجی در حالی مطرح می‌شود که از سوی گمرک، بارها درباره محاسبه قیمت بنزین توضیحات لازم ارائه شده و آمار تجارت خارجی نیز بدون هیچ‌گونه حذف، بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی به صورت ماهانه منتشر می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963690/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری