در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی، با سلبریتی‌ها چه کردند؟ از رونالدو تا …


تهران- ایرنا- «کوروش کمپانی» نخستین و آخرین پرونده کلاهبرداری در کشور نیست. چنین مفسده‌های اقتصادی در دنیا نیز با سوابق و شکل‌های مختلفی ثبت شده اما پرسش اینجاست که در نمونه‌های خارجی مشابه چنین کلاهبرداری‌هایی، با افراد مشهور حامی این شرکت‌ها چگونه برخورد شده است؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85390389/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری