دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی


تهران-ایرنا- رییس  مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986020/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری