دریافتی نمایندگان مجلس باید شفاف شود


تهران- ایرنا- در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر شفافیت پرداخت‌ها تاکید شده و مجلس را مکلف کرده که پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان، نمایندگان و مدیران ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995884/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری