درگاه ملی مجوزها: مجوز ۲۵ کسب و کار صادر نمی‌شود


تهران- ایرنا- درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرد: ۲۵ کسب‌وکار پُر درخواست با وجود اعلام قبلی اتصال آنها، مجوزشان صادر نمی‌شود و متقاضیان سرمایه‌گذاری ورود به این کسب‌وکارها متاسفانه نمی‌توانند برای شروع فعالیت مجوز قانونی دریافت کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161632/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF