دروغ بزرگ کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی/ منابع بودجه تا پایان سال محقق خواهد شد


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس عملکرد نه‌ماهه سال جاری، بودجه با هیچ‌گونه کسری مواجه نبوده و پیش‌بینی وصول منابع و مصارف تا پایان سال نشان می‌دهد که بیش از ۹۷ درصد منابع وصول و مصارف نیز در این سقف انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992841/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری