درس‌های روسیه در کنترل شوک تورمی تحریم/ تفاوت سیاست‌گذاری علمی به‌جای سیاست‌گذاری دستوری


تهران- ایرنا- تحریم نظام بانکی روسیه و افت چشمگیر ارزش روبل این باور را ایجاد کرد که اقتصاد روسیه هم به سرانجام اقتصاد ایران یعنی افت شدید ارزش پول ملی و رشد شدید تورم دچار خواهد شد. با این حال مقامات روسیه برخلاف دولت روحانی، به جای مدیریت دستوری، از ابزارهای علمی برای مدیریت چالش‌های تحریمی بهره بردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961318/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری