درخواست پایان ماجرای ۲هواپیمای زمین‌گیر در زاهدان/مصوبه خط انتقال فرآورده‌های نفتی اجرا نشد


استانها  – ایرنا – استاندار سیستان و بلوچستان گفت: شرکت هواپیمایی تفتان ایر یک اختلاف حساب و بدهی دارد که از دادگاه، دادستان و رئیس دادگستری هم این موضوع را پیگیری کردیم تا از سایر اموال آن به عنوان وثیقه استفاده کنند و ۲ فروند هواپیمای زمین‌گیر در زاهدان آزاد شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965830/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری