درخواست مردم پرداخت یارانه به صورت نقدی است نه کالابرگ الکترونیکی


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه به صورت نقدی در شرایط کنونی بهترین و درست‌ترین کار است، گفت: درخواست مردم پرداخت یارانه به صورت نقدی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976836/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری