درخواست مراکش برای پیوستن به بریکس


تهران- ایرنا- یک مقام دولتی آفریقای جنوبی گفت: مراکش رسماً برای پیوستن به گروه قدرت‌های اقتصادی نوظهور بریکس درخواست داده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203155/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری